Succesfactoren voor het verjongen van de IT-organisatie

Procam's white paper over het vinden en behouden van jong IT talent

Download White Paper Hier

Vakmatige trainingen

Onze Vliegroutes zijn een technische uitbreiding op het TalentWings programma, afgestemd op uw specifieke kennisbehoefte. Met uw organisatie kunt u kiezen voor een individuele of graduele instroom. Na afronding van de vakmatige trainingen gaan de jonge, startende IT’ers met de juiste achtergrond bij u aan de slag

Onderzoek laat zien dat zo'n 65% van de IT-kennis van studenten is verouderd op het moment dat ze zijn afgestudeerd. Opleidingen sluiten niet altijd aan op de eisen vanuit de arbeidsmarkt. Dit is logisch en zal niet veranderen. Om jonge starters toch zo snel mogelijk te laten instromen binnen uw organisatie, is het belangrijk stil te staan bij de gewenste technische kennis. Samen met onze opdrachtgevers stellen we, afhankelijk van de beoogde functie(s) en bijbehorende technologieën, een curriculum op van benodigde technische trainingen voorafgaand en tijdens de duur van het TalentWings programma. Onderstaand enkele ‘Vliegroutes’ die Procam reeds heeft neergezet. Afhankelijk van uw behoeften kan Procam hier ook een ander specialisatie traject opzetten.

Heeft uw organisatie behoefte aan specifieke technische kennis? 

Neem hier contact met ons op