Succesfactoren voor het verjongen van de IT-organisatie

Procam's white paper over het vinden en behouden van jong IT talent

Download White Paper Hier

Matching

De zoektocht naar de beste match begint voor opdrachtgevers met een duidelijk functieprofiel. Hierin komt naast de functiebeschrijving ook het zogenaamde kenmerkenprofiel aan bod. In dit profiel benoemen we de belangrijkste persoonskenmerken die van belang zijn voor de functie.

Het eerder genoemde assessment van de kandidaat en het functieprofiel van de opdrachtgever zijn onderdelen van Procam's TalentWings programma. TalentWings werd de afgelopen 16 jaar voor Procam volgens een wetenschappelijke methode ontwikkeld door Dr. Rob Roe, Emeritus Professor of Organizational Theory and Behavior aan de universiteit van Maastricht.

Het kenmerkenprofiel vergelijken we met de uitkomsten van de assessments van de beschikbare kandidaten. De volgende stap is dat wij kandidaatprofielen voorleggen aan bedrijven waarmee we samenwerken én samen met de starter kijken waar hij/zij wil solliciteren. Wij stellen alleen kandidaten voor die een aantoonbare match hebben met de organisatiecultuur en de functie die vervuld moet worden. Het doel is dat de afstudeerder aan de slag gaat in een werkomgeving die zó goed past, dat hij/zij de komende jaren daar met veel enthousiasme aan zijn of haar carrière kan werken.

Ook hier is de TalentWings aanpak van Procam bijzonder: zowel onze kandidaten als opdrachtgevers bieden wij meerdere opties. Hierdoor kiezen zowel talent als opdrachtgever bewust voor elkaar. Deze matchingmethodiek is in de praktijk uitermate succesvol gebleken; de ervaring leert dat 95% van de kandidaten via ons programma in een passende werkomgeving terecht komt.

Wilt u meer weten over onze matchingsmethodiek?

Download hier onze insightpaper over Individuele Matching