Succesfactoren voor het verjongen van de IT-organisatie

Procam's white paper over het vinden en behouden van jong IT talent

Download White Paper Hier

Procam voor werkgevers

Jong talent is een belangrijke pijler voor succesvol ondernemen. Veel opdrachtgevers maken gebruik van de diensten van Procam omdat ze zelf moeilijk jonge IT talenten kunnen vinden en aan zich weten te binden. Instroom van jong talent kan bijvoorbeeld nodig zijn voor een verjonging van de organisatie, het brengen van enthousiasme en nieuwe inzichten, het waarborgen van kennis of het inbrengen van nieuwe specifieke know-how. Maar ook voor het snel opstarten van projecten. Met ons unieke Procam TalentWings programma bewijzen wij al ruim 18 jaar dat jong IT talent snel aantoonbare waarde toevoegt voor onze commerciële en publieke opdrachtgevers. Een gezamenlijke aanpak, gericht op een goede match en het maximale rendement van het IT talent staan hierbij centraal.

Maar wat is nu eigenlijk maximaal rendement? De snelle ontwikkelingen binnen de IT zorgen voor een blijvend gat tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt. Met Procam slaan wij een brug! Wij doen dit door onze methodiek specifiek te richten op persoonlijke ontwikkeling en het 'leren door doen'. Met het TalentWings programma leren IT talenten zichzelf, hun ambities en uw organisatie goed kennen. Door middel van persoonlijke coaching en trainingen komen individuele kwaliteiten en competenties maximaal tot hun recht. Juist deze persoonlijke groei zorgt ervoor dat IT talent in zeer korte tijd zelfstandig en productief wordt. Dit zorgt voor gelukkige en daardoor loyale werknemers. En dat is ons maximaal rendement voor zowel u als uw medewerker!

Procam in het kort: 

  • In contact met 75% van alle ICT studenten in Nederland
  • Maximale ontzorging bij het vinden, begeleiden en ontwikkelen van jonge ICT talenten
  • Geen kosten voorafgaand aan de start van het programma
  • Na afloop van het programma kan de starter zonder verdere kosten in dienst treden bij de klant
  • Minimale tijdsbeslag eigen managers door intensieve technische en persoonlijke begeleiding
  • Structurele kostenbesparing op termijn in vergelijking tot de inhuur van duurdere externen of aantrekken van ervaren medewerkers