• Hoe aantrekkelijk is uw organisatie voor jonge IT'ers?

  Doe de preflight-check en vergelijk uw resultaten met de markt!

  Doe de test!

 • Selectie
 • Matching
 • Coaching

Giving wings to talent...

Iedereen kan excelleren!

Bij Procam geloven we dat iedere starter in de IT kan excelleren... mits op de juiste plek en functie. 

Deze unieke match bereiken we met het uitgekiende Procam TalentWings© programma. Een integer selectie-, matching- en coachingproces waardoor jonge IT talenten beter presteren, zich sneller ontwikkelen en gelukkiger zijn. Jong IT talent is een belangrijke pijler voor succesvol ondernemen. Instroom van jong talent kan bijvoorbeeld nodig zijn voor een verjonging van de organisatie, het waarborgen van kennis of het inbrengen van nieuwe specifieke know-how. Maar ook voor het snel opstarten van projecten. 

De snelle ontwikkelingen binnen de IT hebben echter voor een blijvend gat gezorgd tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt. Met Procam TalentWings slaan wij een brug! Wij doen dit door onze methodiek specifiek te richten op persoonlijke ontwikkeling en het 'leren door doen'. Met het TalentWings programma leren IT talenten zichzelf, hun ambities en uw organisatie door en door kennen. Door middel van persoonlijke coaching en trainingen komen individuele kwaliteiten en competenties maximaal tot hun recht. Juist deze persoonlijke groei zorgt ervoor dat IT talent in zeer korte tijd zelfstandig en productief wordt.

Dit zorgt voor gelukkige en daardoor loyale werknemers. En dat is ons maximaal rendement voor zowel u als uw medewerker!

 • In contact met 75% van alle ICT studenten in Nederland
 • Maximale ontzorging bij het vinden, begeleiden en ontwikkelen van jonge ICT talenten
 • Geen kosten voorafgaand aan de start van het programma
 • Na afloop van het programma kan de starter zonder verdere kosten in dienst treden
 • Minimale tijdsbeslag eigen managers door intensieve technische en persoonlijke begeleiding
 • Structurele kostenbesparing in vergelijking met inhuur van duurdere externen of aantrekken van ervaren medewerkers